Lost Ice Cream

Lost Ice Cream

Lost Ice Cream is een verlaten treinstel waar men vroeger ijsjes heeft verkocht. Er is weinig informatie beschikbaar over deze locatie waardoor ik geen datums van opening en sluit heb kunnen vinden.  De structuur van het hele ijsjes verkoop is wel nog altijd duidelijk...

Pin It on Pinterest